Instructie voor het aanvragen van een tussentijdse toets:

Stap 1: De rijschool machtigen via www.mijn.cbr.nl, rijschoolnummer 5642r1.

Stap 2: € 227,00 overmaken op bankrekening NL59KNAB0257299297 t.n.v. Autorijschool Lagrouw.

 Zet je naam in de omschrijving als je het geld onder een andere naam overboekt. Bovenstaande bankrekening NIET gebruiken om lesgeld op over te maken!

Stap 3: Invullen en versturen van het aanvraagformulierDuidelijk aangeven wanneer je niet kan. Als je veel wensen hebt, duurt het langer voordat je aan de beurt bent. TTT alleen mogelijk op: ma. t/m vr. tussen 8-15.30 uur.

Stap 4: Controleer de geldigheid van je legitimatiebewijs en het theoriecertificaat.

Stap 5: Je krijgt een bevestiging en een zelfreflectieformulier via de mail. Het zelfreflectieformulier printen, invullen en meenemen naar het CBR. Controleer de bevestiging zorgvuldig. Hierin staat ook vermeld of het gaat om een praktijkexamen of een TTT. Als dit niet klopt, dan direct een bericht verzenden naar de rijschool, dan kan het één en ander nog gecorrigeerd worden.

Stap 6: Geef de datum door aan je instructeur!

Als de stappen 1 t/m 3 zijn uitgevoerd, zal de rijschool een datum reserveren. Als er een datum vast ligt, kan je deze niet meer wijzigen. Dus denk goed na over toetsen en examens voor school enz. en geeft dit aan op het formulier.