Rijprocedure - Rijschool Lagrouw

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Rijopleiding
Rijprocedure

Je kan dit naslagwerk gebruiken ter voorbereiding op de praktijklessen. Zie onderstaande inhoudsopgave voor de lesonderdelen.
Klik hier om het naslagwerk te openen.

Inhoudsopgave
Toepassing
1. Rijklaar maken, bediening/beheersing en milieubewust.
Rijklaar maken
- zit- en stuurhouding
- stuurbehandeling
- afstellen spiegels
- gebruik autogordel
Bediening/beheersing
- motor starten
- motor afzetten
- bediening koppeling, schakelmechanisme en gas
- bediening van de remmen
- algemene opmerkingen bediening voertuig
- de bediening van de verlichting en apparatuur
- beheersing van het voertuig
Milieubewust rijgedrag

2. Op juiste en veilige wijze deelnemen aan het verkeer
- verkeersinzicht
- aangepast en besluitvaardig gedrag
- belangen anere weggebruikers

3. Onderdelen van verkeersdeelneming
3.1 wegrijden
3.2 rijden op rechte en bochtige weggedeelten
3.3 gedrag nabij en op kruispunten
3.4 invoegen – uitvoegen
3.5 inhalen / zijdelings verplaatsen
3.6 gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten
     - in- / uitrit
     - erf
     - overweg
     - voetgangersoversteekplaats
     - tram- / bushalte
     - rotonde
3.7 Bijzondere verrichtingen
    - in- en uitstappen
    - voorbereidings- en controlehandelingen
    - in rechte lijn achteruit rijden
    - achteruit rijden van een bocht
     - parkeren in een vak
     - fileparkeren
     - omkeren door te steken
     - omkeren door een halve draai
     - hellingproef


1139
101
101
104
106
110
113
115
125
127
128
129
130
130
131
132
133
133

Toepassing
137
140
145
148
150
152
155
159
161
164169
In de Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van bestuurders beschreven. Om te kunnen worden toegelaten tot het wegverkeer, moet dit ook van de kandidaat voor het examen worden verwacht.
De inhoud van de Rijprocedure is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving (Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Regeling Voertuigen).
Het gewenste verkeersgedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels. In de gevallen waarin de verkeersvoorschriften zich beperken tot hoofdregels, is de gewenste uitvoering van de diverse verkeersmanoeuvres beschreven op grond van de wettelijke rijexameneisen.
Ook aandacht voor:
* defensief en sociaal rijgedrag: rekening houden met de belangen van andere weggebruikers.
* milieubewust rijgedrag.

Omdat de Rijprocedure in de eerste plaats bestemd is voor de instructeur en de examinator, hebben de samenstellers gekozen voor een beschrijving van het rijgedrag aan de hand van de examenonderdelen en de onderwerpen van beoordeling, die worden toegepast bij het CBR-praktijkexamen.


Zuidkade 41, 2741 JB Waddinxveen, 0182 - 612519, info@rijschoollagrouw.nl
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu